Aankoper - overheidsopdrachten (m/v/x)

FÖD Kanzlei des Premierministers
Only for civil servants

Auswahlcode

XNT24081

Sprache

Dutch

Diploma

 • Master
 • Bachelor
 • Higher secondary
 • Lower secondary
 • Other

Vertragstyp

Tijdelijke opdracht

Function degree

A

Type of recruitment

Talent exchange

Contract duration

Bepaalde duur

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Work regimes

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://www.talentexchange.be/nl  

De Stafdienst ICT van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister is op zoek naar een gemotiveerde medewerker met een goede kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten en van de administratieve en budgettaire controleprocedures.

Je werkt in een dynamische omgeving met boeiende taken en projecten ten dienste van de Eerste Minister en de burgers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het adviseren van het management en het ondersteunen van het personeel bij het sluiten van overheidsopdrachten. Voor sommige specifieke domeinen voer je de procedures zelf uit. Je bent het belangrijkste aanspreekpunt voor je collega's op dit gebied.

Concreet

 • Adviseer je het management en de projectverantwoordelijken over overheidsopdrachten.
 • Stel je bestekken en offerteoproepen op.
 • Ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de plaatsingsprocedures voor overheidsopdrachten en voor het contractbeheer, vooral voor dienstenopdrachten.
 • Blijf je op de hoogte van nieuwe wetgeving op dit gebied.

Werkgever

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister ondersteunt de eerste minister bij de leiding en de coördinatie van het regeringsbeleid. De ondersteuning gebeurt op inhoudelijk, administratief, logistiek en juridisch vlak en op het vlak van de communicatie.

https://kanselarij.belgium.be/nl

Competenties

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://www.talentexchange.be/nl

Generieke competenties

 • Je creëert en verbetert de teamgeest door je meningen en ideeën te delen en conflicten tussen collega's te helpen oplossen.
 • Je ondersteunt interne en externe klanten met transparantie, integriteit en objectiviteit, biedt hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in lijn met de verwachtingen van de organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid en verplichtingen en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

 Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten en van de administratieve en budgettaire controle

 Niet vereist, wel een troef

 • Je zal in een tweetalige omgeving werken. Kennis van het  Frans is een troef.
 • ICT competenties zijn een troef.

Aanbod

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn tijdelijk en alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties: https://www.talentexchange.be/nl 

Duur van de opdracht : 12 maanden

Huidige salaris package (zie organisatie van oorsprong)

Met het oog op de flexibiliteit is het werkregime bespreekbaar (min. 50%)

Telewerk is mogelijk volgens de geldende regels bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister (maximaal 50% van de effectieve prestaties kunnen worden geleverd in telewerk, afhankelijk van de behoeften van de dienst en indien de leidinggevende ermee instemt).

Werkregime: Voltijds

Procedure

1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie

Bedankt om uw kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken

2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht 

Aangezien er soms veel kandidaten niet voldoen aan de voorwaarden, willen we je alvast informeren dat we geen sollicitaties zullen aanvaarden van mensen die geen deel uitmaken van een overheidsorganisatie.

Solliciteren

Opgelet

De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties:https://www.talentexchange.be/nl

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent cv ten laatste op 10 juni 2024 naar het volgende e-mailadres: talentexchange@premier.fed.be 

Extra info

De deelnemende organisaties van het netwerk Talent exchange zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...