(Data-)Analist (m/v/x)

FÖD Inneres
Only for civil servants

Auswahlcode

XNT24079

Sprache

Dutch

Diploma

Master

Vertragstyp

Tijdelijke opdracht

Function degree

A

Type of recruitment

Talent exchange

Contract duration

Bepaalde duur

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Work regimes

Voltijds

Jobinhoud

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.


Ben je organisatorisch erg sterk en word je enthousiast van het onderzoeken en verwerken van verschillende types documenten (met onder meer budgettaire, project-, proces-,… informatie) ter ondersteuning van het team? Ben je ruimdenkend en hou je ervan om jouw taken zelfstandig af te werken? Blijf dan even hangen want bij ons zit je goed.

Je werkt mee aan de analyses van de projecten en processen beheerd door P&O-Facility. Je verzamelt projectaanvragen van de verschillende klanten van IBZ, volgt de validatieprocessen op, monitort de projectinformatie (planningen, prioriteiten, budgetten,…) en sensibiliseert de betrokkenen. Je formuleert verbetervoorstellen op basis van de analyses en ondersteunt de PMO-verantwoordelijke bij de verfijning van de projectmethodologie.

Daarnaast voed je de procesanalyses met de verzamelde gegevens. Je werkt actief samen met onder meer de dienst Business Intelligence om de relevante proces-en projectgegevens te filteren en in te zetten voor het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Zo werk je onder meer mee aan het professionaliseren van het operationeel plan en de rapportering hieromtrent.

Werkgever

De missie van de Directie Organisatieontwikkeling is om bij te dragen tot de optimale werking van IBZ, door het aanbieden van kwalitatieve producten en diensten aan haar klanten, in samenwerking met interne (Corporate, Facility,…) en externe partners.

Om haar missie te vervullen, heeft de Directie Organisatieontwikkeling een aantal doelstellingen vastgelegd, namelijk: 

1. Het ondersteunen van de Directeur-Generaal P&O en zijn team met het oog op het verbeteren van de dienstverlening van de AD P&O - Facility en de HR- en Facility functies, en aldus bij te dragen tot het behalen van de doelstellingen van de FOD, wat impliceert:

• het optimaal beheer van processen, projecten en kennis binnen IBZ;

• het monitoren van de HR- en Facility-strategie, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van Enterprise Architectuur management.

2. Het aanbieden van een gemeenschappelijke methodologie voor het beheer van processen, projecten en kennis binnen IBZ.

3. Het verbeteren van het beheer van processen, projecten en kennis binnen de FOD door middel van een via co-creatie uitgewerkte visie (onder meer via het DO-netwerk en het Portfoliocomité).

FOD Binnenlandse Zaken

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen,… FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse Zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan zesduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Digitale Innovatie & Oplossingen en Identiteit & Burgerzaken), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale Diensten van de Gouverneurs).

https://ibz.be/

Competenties

Competenties:

 • Je werkt proactief en gaat op zoek naar de nodige informatie.
 • Je bent een teamspeler.
 • Je werkt resultaatgericht.
 • Je werkt gestructureerd.

Pluspunten:

 • Je hebt kennis van Excel.
 • Je hebt ervaring met budgetbeheer.
 • Je hebt kennis van SharePoint.
 • Je hebt kennis van de tweede landstaal.

Ontwikkelingsaanbod:

Naast een grondige on-the-job coaching krijg je de mogelijkheid om opleidingen te volgen om je kennis verder te ontwikkelen.

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Je behoudt jouw huidige salarisschaal. De FOD waar je momenteel tewerkgesteld bent, blijft verantwoordelijk voor de uitbetaling van jouw loon.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Je behoudt jouw huidige weddeschaal en sociale voordelen.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken.
 2. Gesprek (+/- 1u): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht.

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief en een recent CV naar Jobs.NL@ibz.be, met vermelding van de jobtitel. Gelieve ook zeker aan te geven in welke organisatie je momenteel werkt en met welk statuut.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing, ...

Meet your future colleagues

Al onze getuigenissen
 • Porträt Carole
  Nach jeder Tages- oder Nachtschicht gehe ich mit dem Gefühl nach Hause, etwas getan zu haben, um Menschen in Not zu helfen und sie zu retten.
  Carole
  In der Vermittlung einer Notrufzentrale 112 tätig
  -
  FÖD Inneres
  More about Carole
 • Porträt Sylvie
  Wir sind das erste Glied in der Kette der Hilfeleistungen und da ist Effizienz sehr wichtig.
  Sylvie
  In der Vermittlung einer Notrufzentrale 112 tätig
  -
  FÖD Inneres
  More about Sylvie
 • Porträt Sandy Van Gorp
  Un peu d'empathie et de patience font beaucoup de bien.
  Sandy Van Gorp
  Krankenschwester im geschlossenen Zentrum von Merksplas
  -
  FÖD Inneres
  More about Sandy Van Gorp