Administratieve ondersteuner voor de dienst Wetgeving van de AAD&A (m/v/x)

FÖD Finanzen
Only for civil servants

Auswahlcode

XNT24059

Sprache

Dutch

Diploma

Higher secondary

Vertragstyp

Tijdelijke opdracht

Function degree

C

Type of recruitment

Talent exchange

Contract duration

Bepaalde duur

Lieu de travail

1030 Schaerbeek

Work regimes

Voltijds

Jobinhoud

Ben jij een administratief talent met een passie voor organiseren en structureren? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als administratieve ondersteuner ben jij de spil van de teams Nomenclatuur, Tarifaire Analyse en Integratie, en Specifieke Tariefmaatregelen en Waarde.  Samen met je collega’s zorg je immers voor een vlotte doorstroming van binnenkomende dossiers en stalen naar de experts en de verzending of publicatie van de afgewerkte dossiers/beslissingen naar de buitendiensten/economische operatoren. Ook het beheer van de centrale e-mailboxen behoort tot je takenpakket.  

Concreet zal je er volgende taken uitoefenen:

•          Communicatie met de buitendiensten

•          Inschrijven en opvolgen van dossiers

•          Optreden als SPOC (Single Point of Contact) voor externe en interne klanten.

•          Opvolgen, beantwoorden of doorspelen van vragen aan de bevoegde experten van inlichtingen.

•          Updaten en onderhouden van gegevensdatabanken

•          Analyseren van statistische gegevens en opstellen gegevensrapporten

•          Stroomlijnen van gegevensuitwisseling met andere diensten (laboratorium, risico-analyse, …)

•          Beheer van publicaties (instructies, circulaires, werkmethodes, …)

 

De Dienst Tarief hecht veel belang aan een goede teamgeest en een goede combinatie tussen het privéleven en het werk. Wij werken met glijdende werkuren en deze functie combineert het werk op kantoor met twee of drie dagen telewerk bij een voltijdse werkweek.  Deze functie staat zowel deeltijds als voltijds open.

 

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Werkgever

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

 

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • zijn vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit …;

een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.            

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen draagt fundamenteel bij tot de behartiging van de fiscale, economische en maatschappelijke belangen van België en de Europese Unie die verband houden met het vervoer, het vervaardigen, het verwerken en het voorhanden hebben van douane- en accijnsgoederen. Zij draagt bij tot het versterken van de noodzakelijke financiële middelen van haar opdrachtgevers, voor het vervullen van hun taken van algemeen belang.

 

Naast haar fiscale rol vervult de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen ook nog belangrijke taken op economisch en maatschappelijk vlak. Zij draagt fundamenteel bij tot de economische welvaart door actief deel te nemen aan de uitvoering van maatregelen ter bescherming, ordening en stimulering van de Europese markt waardoor het concurrentievermogen van onze ondernemingen kan verbeteren, hetgeen de bevolking ten goede komt. Op maatschappelijk vlak streeft de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen binnen de grenzen van haar bevoegdheden naar het behoud, de bescherming of waar het kan naar de verbetering van de gezondheid van mens, fauna en flora, van de kwaliteit van ons leefmilieu en de veiligheid van onze samenleving.

 

Door haar exclusieve band met betrekking tot het grensoverschrijdend verkeer van goederen en personen is zij zowel in het binnenland als aan de buitengrens aanwezig om controles uit te voeren van de goederen alsook de reglementeringen te doen naleven die nauw aansluiten bij de interessesfeer van haar hoofdtaak zoals de controle op afvalstoffen, verdovende middelen, namaakgoederen, springstoffen en (massavernietigings)wapens.

 

Samenvattend kan gesteld worden dat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen een zeer uitgebreid takenpakket heeft.

 

Je maakt deel uit van het team Support. Dit team is een onderdeel van de Centrale Departementen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen: Departement Wetgeving - Dienst Tarief.

 

Het departement Wetgeving is verantwoordelijk voor de uitwerking van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake douane en accijnzen of hieraan mee te werken, voor het geven van een uniforme interpretatie van de wettelijke en reglementaire bepalingen, onder meer via commentaren in de vorm van circulaires. Ze zijn verantwoordelijk voor de behandeling van de beroepen voor het Hof van Justitie, alsook voor de behandeling van de beroepen voor het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie.

https://www.jobfin.be/nl/

Competenties

Competenties

 • Interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening leveren en constructieve contacten onderhouden;
 • Groepsgeest creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen;
 • Integer handelen in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, vertrouwelijkheid respecteren, verbintenissen nakomen en elke vorm van partijdigheid vermijden;
 • Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van de oplossing;
 • Zich uitdrukken op een duidelijke en begrijpelijke manier.

 

Troeven

 • Je hebt een basiskennis van het Frans en je kan vlot kunnen communiceren in het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je hebt kennis van software en office-applicaties (Word, Excel).
 • Je hebt ervaring met elektronisch databeheer/archivering.

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Aanbod

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

Duur van de opdracht: maximum 12 maanden.

Telewerk is mogelijk.

Contract: terbeschikkingstelling via een Talent Exchange-overeenkomst.

Procedure

 1. Analyse van de cv's op basis van de competenties en de motivatie: gelieve je kandidatuur te beargumenteren op basis van de functiebeschrijving en om waar nodig je overdraagbare vaardigheden te benadrukken
 2. Gesprek (max. 1 uur): bespreking van je profiel, je competenties, je motivatie, je ervaring en je interesse voor de opdracht

Omdat er soms veel kandidaturen zijn die niet voldoen aan de selectiecriteria, kunnen we geen gevolg geven aan de kandidaturen van personen die niet bij de overheid werken.

Solliciteren

Opgelet:
Deze jobaanbieding is een Talent Exchange opdracht. Deze opdrachten zijn tijdelijk en voorbehouden voor statutaire ambtenaren en ambtenaren met een contract van onbepaalde duur van de deelnemende organisaties van dit netwerk.

 

Om je kandidaat te stellen, stuur je een motivatiebrief EN een recent cv ten laatste op 21/04/2024 naar talentexchange@minfin.fed.be met het referentienummer XNT24059.

Extra info

De deelnemende organisaties van het Talent Exchange-netwerk zetten zich in voor diversiteit. Dit vertaalt zich in het aanmoedigen van talent met respect voor verscheidenheid, onafhankelijk van afkomst, geslacht, leeftijd, een eventuele handicap, levensbeschouwing,...