Juridisch dossierbeheerder - Opmetingen en Waarderingen (m/v/x)

FÖD Finanzen
Only for starters (-26y)

Auswahlcode

XNC24137

Sprache

Dutch

Diploma

Bachelor

Vertragstyp

Contractueel

Function degree

B

Type of recruitment

Startbaanovereenkomst

Contract duration

Bepaalde duur

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Work regimes

Voltijds

Jobinhoud

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie is eigenlijk betrokken bij elke belangrijke stap in je leven. Dat komt omdat zij alle documentatie rond het roerend en onroerend patrimonium van de natuurlijke – en rechtspersonen bijhouden. Hypotheekrechten, registratie- en successierechten, staatsgoederen, kadastraal inkomen … Allemaal termen waar zij heer en meester van zijn! 

Binnen deze administratie zijn we momenteel op zoek naar Juridische Dossierbeheerders.

Als Deskundige juridisch dossierbeheerder zal je, onder andere, de volgende opdrachten en taken hebben:    

 • Je draagt bij tot de correcte toepassing van de regelgeving door de centrale en operationele diensten van de Administratie Opmetingen en Waarderingen advies te geven en te begeleiden; 
 • Je gaat na of de werkmethodes, processen en instructies conform zijn aan de regelgeving en je signaleert waar ze moeten geüpdatet worden; 
 • Je geeft input bij de opmaak van nieuwe werkprocessen of werkt nieuwe werkinstructies uit;  
 • Je geeft advies aan de diensten van de Administratie Opmetingen en Waarderingen om de processen en werkmethodes correct en in lijn met de regelgeving toe te passen;  
 • Je formuleert geargumenteerde standpunten en aanbevelingen omtrent jouw expertisedomein om zo de administratieve en politieke instanties te ondersteunen bij de besluitvorming;  
 • Je doet voorstellen om de regelgeving aan te passen;  
 • Je ondersteunt het juridische team bij het uitschrijven van juridische conclusies; 
 • Je organiseert of neemt deel aan werkgroepen, intern of extern, binnen jouw expertisedomein. Hierbij bouw je een eigen nationaal en internationaal professioneel netwerk uit;  
 • Je superviseert de day-to-day dossiers van de Afdeling Waarderingen (bv. klachten, vragen van de centrumdirecteurs Opmetingen en Waarderingen, parlementaire vragen etc.). 

Heb je vragen over deze functie?  

 • Contactpersoon: Hannelore Vercruysse
 • E-mail: hannelore.vercruysse@minfin.fed.be 
 • Telefoon: +32 (0)257 57535

In deze functie kom je rechtstreeks in contact met publiek. Bijgevolg is het verboden om uiterlijke tekenen te dragen van gelijk welke ideologische, politieke of religieuze overtuiging (KB 02/10/1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel - artikel 8, paragraaf 1). De FOD Financiën staat dit enkel toe aan personeelsleden die niet rechtstreeks in contact komen met het publiek. 

Werkgever

Er zijn 2 vacante plaatsen bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie in BRUSSEL.  

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integerdienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

Onze benaming Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) geeft perfect onze belangrijkste activiteit weer: het beheren van een omvangrijke documentatie van het patrimonium. Dat patrimonium omvat zowel onroerende als roerende goederen, bijvoorbeeld meubilair, voertuigen, juwelen en tal van andere voorwerpen, maar ook geld.

Wij zijn belast met het innen van de hypotheek-, de registratie- en successierechten, het verkopen van de goederen van de Staat, de onteigening ten algemenen nutte, het vaststellen van het kadastraal inkomen ...

De Administratie Opmetingen & Waarderingen staat in voor:

 • het opmeten van de percelen en constructies,
 • het opmeten van de administratieve grenzen in het kader van de actualisering van het kadastraal percelenplan en de ontwikkeling van een geografisch informatiseringsysteem,
 • het bijwerken van het kadastraal percelenplan op basis van landmeterplannen,
 • het bepalen van de belastbare grondslag zoals het kadastraal inkomen t.b.v. taxerende overheden en het verifiëren van de aangegeven waarde voor registratie- en successierechten,
 • het verifiëren van de constructiewaarde voor de btw en de waarde van de roerende goederen, zoals aandelen in ondernemingen, kunstwerken ...

http://financien.belgium.be/

Competenties

Generieke competenties

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je geeft steeds een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten.
 • Je bent resultaatgericht en je durft verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Deelnemingsvoorwaarden 

 • Beschikken over een bachelor/graduaat diploma (of laatstejaarsstudent zijn) in het domein rechtspraktijk
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

Aanbod

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Het gaat om een contract van één jaar (met optie op verlenging).

Je wordt aangeworven onder startbaanovereenkomst als Financieel Deskundige met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon
Minimum aanvangswedde: 2.113,72 EUR (netto maandsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Via de salarissimulator bereken je jouw loon specifiek voor jouw situatie.

Voordelen 

 • mogelijkheid maaltijdcheques 
 • mogelijkheid hospitalisatieverzekering 
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding 
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work 
 • allerlei sociale voordelen 
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer 
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling 
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen 
 • glijdende werkuren in een 38-uren week 
 • mogelijkheid tot thuiswerk 

 

Ontdek alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de site van FOD BOSA, het portaal van het federale personeel.

Procedure

Screening van je kandidatuur. 
 
Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 
 
Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je antwoorden op de motivatievragen in de sollicitatietool zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum. Bij een groot aantal kandidaturen voor een specifieke functie is het mogelijk dat er eerst nog een telefonische pre-screening voorzien wordt. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview. 
 

 
Interview (ongeveer 40 min): 
 
Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Afhankelijk van de functie is het mogelijk dat je nadien wordt opgebeld om jouw affiniteit met de functie verder uit te diepen. 

 
Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview. 
 
Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt. 

 

Indien je slaagt voor de procedure en de functie wenst te aanvaarden, verzoeken wij je vriendelijk om ons een recent uittreksel uit jouw strafregister te bezorgen.  

Let op: Dit document mag niet ouder zijn dan 3 maanden, gerekend vanaf de datum van afgifte, en moet nog geldig zijn op de datum van indiensttreding. 

Solliciteren

Je solliciteert via het online formulier

Je kan niet solliciteren via e-mail.