Webredacteur - Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU (m/v/x)

FÖD Auswärtige Angelegenheiten, Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit
Only for starters (-26y)

Auswahlcode

XNC23155

Sprache

Dutch

Diploma

Master

Vertragstyp

Contractueel

Function degree

A

Type of recruitment

Startbaanovereenkomst

Contract duration

Bepaalde duur

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Work regimes

Voltijds

Jobinhoud

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging binnen een veelzijdige organisatie? Heb jij een vlotte pen en zie jij het helemaal zitten om content te creëren over en voor het Belgische voorzitterschap? Solliciteer dan zeker op deze vacature en maak deel uit van deze unieke  aangelegenheid!

Zoals je weet, zal ons land van januari tot juni 2024 voor de dertiende keer het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden. Zoals altijd is dit een unieke kans om nog meer te wegen op  de Europese agenda. De verschillende federale instanties zullen dan de nodige ondersteuning  moeten kunnen bieden, vandaar de behoefte aan extra personeel op verschillende gebieden.

Voor het voorzitterschap wordt een nieuwe viertalige website (NL, FR, EN, DE) opgebouwd in nauw overleg met de Raad van de EU, de Kanselarij van de premier, de andere FODs, Gewesten, Gemeenschappen, … Als webredacteur zorg je mee voor het contentbeheer van de website van het Belgische  voorzitterschap. Je zorgt dus in essentie mee voor het schrijven, nalezen, optimaliseren en het vertalingsbeheer van de teksten die aangeleverd worden door alle partners en plaatst deze daarna op de site.

 • Je werkt mee aan de content van de site over o.a. de prioriteiten van het Belgische voorzitterschap, de betrekkingen tussen België en Europa en onze diplomatieke positionering inzake Europese aangelegenheden.
 • Je werkt mee aan het opstellen van content over België (economische, academische, toeristische troeven, enz.).
 • Je herleest alle content, zorgt mee voor het beheer van vertalingen en revisies, werkt mee aan de validering en publicatie van de content van de partners van het voorzitterschap.
 • Je verbetert de teksten qua leesbaarheid en toegankelijkheid (Richtlijn (EU) 2016/2102 van 26.10.2016) en zorgt voor validering door de oorspronkelijke auteurs.
 • Je zorgt mee voor het dagelijks beheer van de workflows met alle partners van het voorzitterschap.
 • Je test de website op bugs en verifieert de boomstructuur van de site.
 • Je zorgt ook voor het invoeren van de content voor alle evenementen van het voorzitterschap.
 • Je laadt de content op in het CMS van de website.
 • Je zorgt voor het zoeken naar gepaste illustraties (met aandacht voor het beheer van auteursrechten).
 • Je zorgt voor het opladen van multimediacontent (foto's en video's) van de partners, het schrijven en vertalen van alternatieve teksten ervoor en metadata.
 • Je helpt bij het beheren van contacten (in 4 talen) van de site in overeenstemming met een strikt toegankelijkheidscharter.

 Je zal ook na de uren en soms in het weekend moeten werken. Er zal immers een wachtsysteem uitgewerkt worden om een optimale beschikbaarheid ’s avonds en in het weekend te verzekeren. Hou daarbij rekening met een bereikbaarheid (volgens wachtsysteem om de beurt waarin je afwisselt met je teamleden) door de week tot 23.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 9.00 tot 23.00 uur. Deze taak kan worden uitgevoerd door telewerk. Voor het uitvoeren hiervan krijg je compensatierust (150 of 200%).

Werkgever

Je wordt aangesteld als webredacteur (niveau A) binnen de directie Communicatie van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel).

Dienst COM0

Binnen de directie Communicatie (COM) maak je deel uit van de dienst COM0: Secretariaat en algemene zaken. De collega’s van COM0 staan onder andere in voor het financieel beheer, de aankoopdossiers, het contactformulier, overheidsopdrachten, grafisch ontwerp, het beheer van de website van de FOD en onze ambassades, de nieuwsbrieftool en onze webshop relatiegeschenken. Je komt terecht in een enthousiast, multidisciplinair team van 11 personen.

Directie Communicatie (COM)
De directie Communicatie (COM) telt een dertigtal medewerkers die zich inzetten voor een goede interne en externe communicatie op onze FOD. COM informeert de personeelsleden over de werking en de activiteiten van de FOD en helpt de directies hun communicatieprojecten uit te voeren. Via zijn websites, socialemediakanalen, nieuwsbrieven en persberichten verschaft COM aan diverse doelgroepen (burgers, de pers, academische kringen …) bevattelijke en coherente informatie over het beleid en de troeven van ons land. Daarnaast doet ze actief aan outreach naar doelgroepen die voor de FOD Buitenlandse Zaken belangrijk zijn. Ze werkt ook initiatieven uit die de toegevoegde waarde van de FOD in de verf zetten.

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behartigt, verdedigt en bevordert de belangen van België en van Belgen in het buitenland en stimuleert de coherentie van het buitenlands optreden van België als federaal land. De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking streeft naar een veilige, rechtvaardige en voorspoedige wereld.

https://diplomatie.belgium.be/nl/werken-voor-fod-buitenlandse-zaken

Competenties

Deelnemingsvoorwaarden

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Op het moment van indiensttreding zal een uittreksel uit het strafregister worden opgevraagd van maximum 6 maanden oud dat zal toestaan om te evalueren of je gedrag in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

 

Ervaring

 • Er is geen ervaring vereist.

 

Competenties

Wij zijn op zoek naar iemand die de volgende competenties bezit:

 • Gedragsgerichte competenties

           - Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te  dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.

           - Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier  te begeleiden, hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en

              constructieve contacten te  onderhouden.

            - Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.

 • Technische competenties

            - Je bent in staat om een heldere analyse te maken van ruw aangeleverde info en dit te vertalen naar een toegankelijke webtekst met een duidelijke structuur en correct

                 taalgebruik.

            - Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Troeven

De volgende vaardigheden zijn voor ons een troef:

 • Je beschikt over een masterdiploma bij voorkeur in het domein van communicatie.
 • Een goede kennis van Europese instellingen en beleid.
 • Je zal werken in een meertalige omgeving. Een goede kennis van het Frans, Engels en Duits is dan ook een troef.
 • Je hebt ervaring met het gebruik van CMS (Drupal, Umbraco…).
 • Je hebt kennis van de wetgeving rond toegankelijkheid van websites (Richtlijn (EU) 2016/2102).
 • Je hebt een goede kennis van de gebruikelijke informaticatools (Outlook, Word, Excel, Teams).
 • Je bent flexibel en reactief.
 • Je hebt een goede kennis van Europese instellingen en beleid.

Aanbod

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt een startbaanovereenkomst aangeboden, in klasse A1 met de bijhorende weddenschaal NA11. We bieden een contract van bepaalde duur aan tot en met 31 juli 2024.

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Dankzij de salarissimulator kan je een idee krijgen van wat je zou verdienen. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en mogelijkheid tot 1 compensatiedag per maand (overuren)
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderdagverblijf voor de opvang van je kind van 3 maanden tot 3 jaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  • uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
  • uitgebreide loopbaankansen
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
 • Daarnaast zijn er nog enkele andere specifieke voordelen/activiteiten 
  • sinterklaasgeschenk voor kinderen tussen 0 en 13 jaar
  • geboortegeschenk
  • de mogelijkheid om gratis eerstelijnsadvies in te winnen bij een advocaat
  • een financiële tegemoetkoming in opvang en stages tijdens krokus-, paas-, zomer en herfstvakantie
  • jaarlijkse teambuildingactiviteit
  • toegang tot een sportzaal met fitnesstoestellen
  • toegang tot een ontspanningsruimte met leeshoek, pingpongtafel en tafelvoetbal
  • toegang tot een “zen ruimte” met 2 massagezetels.

 Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

Indien we je kandidatuur weerhouden, zullen we je uitnodigen voor een gevalstudie (1u) + interview (1u). Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om die voor te bereiden. Deze gevalstudie meet de volgende competentie: "Je bent in staat om een heldere analyse te maken van ruw aangeleverde info en dit te vertalen naar een toegankelijke webtekst met een duidelijke structuur en correct taalgebruik." Het interview vindt plaats in Brussel (Karmelietenstraat 15) en evalueert of je over de hierboven vermelde competenties beschikt.

Daarnaast polsen we ook naar je motivatie en je voeling met het werkterrein. 

Solliciteren

Stel je kandidaat door voor 9 april 2023 te solliciteren via ons online platform SuccessFactors.

Toon aan de hand van extracurriculum activiteiten, academische keuzes enz. aan waarom jij een geschikte kandidaat bent voor deze functie. Beperk je hiervoor tot maximum één A4 blad.

Bij het stellen van je kandidatuur verwachten we:

 • je cv
 • je motivatiebrief

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=4089&company=fodbuitenl

Extra info

De federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.
De selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, …, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.