Science Policy Officer (RESPIN-project) (m/v/x)

ÖPD Wissenschaftspolitik

Auswahlcode

CNG24051

Sprache

Dutch

Diploma

Master

Vertragstyp

Contractueel

Function degree

A1

Type of recruitment

Externe rekrutering

Contract duration

Bepaalde duur

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Work regimes

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

In het kader van het RESPIN-project (Reinforcing Science-Policy Interfaces for integrated biodiversity and climate knowledge and policies), gefinancierd door Horizon Europe, zoeken wij een enthousiaste en gemotiveerde collega.

Ben jij gebeten door biodiversiteit en de link met klimaat en wil je een verschil maken?

Wil je bijdragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van internationale onderhandelingen?

Kom dan het team van het Belgisch Biodiversiteitsplatform versterken!

Je zal activiteiten uitvoeren ter ondersteuning van het RESPIN-project en bijdragen aan de realisatie van de werkpakketten die aan BELSPO werden toegewezen. 

RESPIN wil doelgericht kennis ter beschikking stellen om het beleid te informeren. Het stimuleren van de dialoog en het gemeenschappelijke begrip tussen experten, beleidsmakers en andere belanghebbenden in de verschillende beleidsdomeinen, is essentieel voor het bereiken van zowel de mondiale biodiversiteitsdoelen van het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF), als de doelstellingen van de Klimaatovereenkomst van Parijs.

Het project versterkt de op wetenschappelijke resultaten gebaseerde richtlijnen voor het biodiversiteits- en klimaatbeleid, op Europees en globaal niveau, waarbij de onderlinge verbanden tussen het biodiversiteits- en klimaatbeleid aan bod komen. Speciale aandacht zal uitgaan naar de producten en werking van de internationale wetenschapspanels voor biodiversiteit, IPBES en voor klimaat, IPCC. Het RESPIN projectconsortium bestaat uit 11 partners, waaronder BELSPO.

Het RESPIN-project loopt van 1 januari 2024 tot 31 december 2025.

Jouw takenpakket?

 • Je draagt bij aan en je ondersteunt de werkpakketten waaraan BELSPO deelneemt.
 • Je rapporteert over de behoeften aan capaciteitsopbouw van de IPBES/IPCC focal points.
 • Je coördineert en faciliteert de contacten tussen de IPBES en IPCC focal points van Europese en geassocieerde landen met het oog op kennisdeling.
 • Je coördineert en faciliteert workshops voor kennishouders over de mogelijkheden om betrokken te raken bij IPBES en IPCC.
 • Je faciliteert capaciteitsopbouw voor science-policy interfaces en kennishouders.
 • Je brengt verslag uit over regionale workshops en netwerkvergaderingen.
 • Je volgt het projectbudget op en houdt de administratieve bewijslast voor gemaakte kosten bij (vb timesheets).

We bieden een contract van bepaalde duur (t.e.m 31/12/2025)

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 contractuele plaats vacant als Science Policy Officer bij het Belgisch Biodiversiteitsplatform, gefinancierd door de POD Wetenschapsbeleid (Belspo).

Het Belgisch Biodiversiteitsplatform (BBPf) is een interface-instelling tussen wetenschap en beleid. Binnen het domein van de biodiversiteit treedt het op als makelaar tussen beleid, wetenschap en praktijk op nationaal, Europees en internationaal niveau. Het BBPf is gevestigd in Brussel en werkt samen met verschillende instellingen, waaronder BELSPO, KBIN, INBO, DEMNA en SCIENSANSO.

De POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) is met zo'n 2500 medewerkers de vierde grootste Federale Overheidsdienst. Ze heeft als opdrachten de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het federaal wetenschapsbeleid en is in die context onder meer belast met:

 • De uitvoering van onderzoeksprogramma's, -activiteiten en -netwerken op Belgisch en internationaal niveau;
 • Het beheer van de Belgische deelname aan de programma's en activiteiten binnen de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) en andere nationale en internationale organisaties verantwoordelijk voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening;
 • Het administratief, financieel en materieel beheer van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) die deel uitmaken van het Departement, alsook de coördinatie van hun onderzoeksactiviteiten en wetenschappelijke dienstverlening;
 • De coördinatie van het wetenschapsbeleid op federaal, interfederaal en internationaal vlak;
 • De ontwikkeling en analyse van indicatoren voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O), evenals met de invoer ervan in internationale databanken.

Via haar 10 federale wetenschappelijke instellingen (FWI) staat ze in voor de studie, het beheer en de valorisatie van een wetenschappelijk en cultureel erfgoed.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een Masterdiploma.
 • Je bent gemotiveerd en hebt een sterke interesse in biodiversiteit en klimaat.
 • Je hebt ervaring of een sterke interesse in werken in een internationale en multiculturele context.
 • Een goede kennis van Frans en Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel (Simon Bolivarlaan 30/1; 1000 Brussel)
 3. Je legt een interview af  bij de POD Wetenschapsbeleid (Simon Bolivarlaan 30/7; 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (t.e.m 31/12/2025) als Science Policy Officer (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • gratis toegang tot de federale musea van de POD Wetenschapsbeleid via de BELSPO-kaart
  • allerlei sociale voordelen via de sociale dienst van de POD Wetenschapsbeleid
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

In het kader van het RESPIN-project (Reinforcing Science-Policy Interfaces for integrated biodiversity and climate knowledge and policies), gefinancierd door Horizon Europe, zoeken wij een enthousiaste en gemotiveerde collega.

Ben jij gebeten door biodiversiteit en de link met klimaat en wil je een verschil maken?

Wil je bijdragen aan de wetenschappelijke onderbouwing van internationale onderhandelingen?

Kom dan het team van het Belgisch Biodiversiteitsplatform versterken!

Je zal activiteiten uitvoeren ter ondersteuning van het RESPIN-project en bijdragen aan de realisatie van de werkpakketten die aan BELSPO werden toegewezen. 

RESPIN wil doelgericht kennis ter beschikking stellen om het beleid te informeren. Het stimuleren van de dialoog en het gemeenschappelijke begrip tussen experten, beleidsmakers en andere belanghebbenden in de verschillende beleidsdomeinen, is essentieel voor het bereiken van zowel de mondiale biodiversiteitsdoelen van het Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF), als de doelstellingen van de Klimaatovereenkomst van Parijs.

Het project versterkt de op wetenschappelijke resultaten gebaseerde richtlijnen voor het biodiversiteits- en klimaatbeleid, op Europees en globaal niveau, waarbij de onderlinge verbanden tussen het biodiversiteits- en klimaatbeleid aan bod komen. Speciale aandacht zal uitgaan naar de producten en werking van de internationale wetenschapspanels voor biodiversiteit, IPBES en voor klimaat, IPCC. Het RESPIN projectconsortium bestaat uit 11 partners, waaronder BELSPO.

Het RESPIN-project loopt van 1 januari 2024 tot 31 december 2025.

Jouw takenpakket?

 • Je draagt bij aan en je ondersteunt de werkpakketten waaraan BELSPO deelneemt.
 • Je rapporteert over de behoeften aan capaciteitsopbouw van de IPBES/IPCC focal points.
 • Je coördineert en faciliteert de contacten tussen de IPBES en IPCC focal points van Europese en geassocieerde landen met het oog op kennisdeling.
 • Je coördineert en faciliteert workshops voor kennishouders over de mogelijkheden om betrokken te raken bij IPBES en IPCC.
 • Je faciliteert capaciteitsopbouw voor science-policy interfaces en kennishouders.
 • Je brengt verslag uit over regionale workshops en netwerkvergaderingen.
 • Je volgt het projectbudget op en houdt de administratieve bewijslast voor gemaakte kosten bij (vb timesheets).

We bieden een contract van bepaalde duur (t.e.m 31/12/2025)

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 contractuele plaats vacant als Science Policy Officer bij het Belgisch Biodiversiteitsplatform, gefinancierd door de POD Wetenschapsbeleid (Belspo).

Het Belgisch Biodiversiteitsplatform (BBPf) is een interface-instelling tussen wetenschap en beleid. Binnen het domein van de biodiversiteit treedt het op als makelaar tussen beleid, wetenschap en praktijk op nationaal, Europees en internationaal niveau. Het BBPf is gevestigd in Brussel en werkt samen met verschillende instellingen, waaronder BELSPO, KBIN, INBO, DEMNA en SCIENSANSO.

De POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) is met zo'n 2500 medewerkers de vierde grootste Federale Overheidsdienst. Ze heeft als opdrachten de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het federaal wetenschapsbeleid en is in die context onder meer belast met:

 • De uitvoering van onderzoeksprogramma's, -activiteiten en -netwerken op Belgisch en internationaal niveau;
 • Het beheer van de Belgische deelname aan de programma's en activiteiten binnen de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) en andere nationale en internationale organisaties verantwoordelijk voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening;
 • Het administratief, financieel en materieel beheer van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) die deel uitmaken van het Departement, alsook de coördinatie van hun onderzoeksactiviteiten en wetenschappelijke dienstverlening;
 • De coördinatie van het wetenschapsbeleid op federaal, interfederaal en internationaal vlak;
 • De ontwikkeling en analyse van indicatoren voor Onderzoek en Ontwikkeling (O&O), evenals met de invoer ervan in internationale databanken.

Via haar 10 federale wetenschappelijke instellingen (FWI) staat ze in voor de studie, het beheer en de valorisatie van een wetenschappelijk en cultureel erfgoed.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van jouw expertise een vertrouwensrelatie met hen op.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en niet in de lijst van geslaagden opgenomen worden (cut-off). 

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goede kennis van het Frans en Engels, gezien de internationale en meertalige werkomgeving.
 • Je hebt ervaring of een sterke interesse in werken in een internationale en multiculturele context.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een Masterdiploma.
 • Je bent gemotiveerd en hebt een sterke interesse in biodiversiteit en klimaat.
 • Je hebt ervaring of een sterke interesse in werken in een internationale en multiculturele context.
 • Een goede kennis van Frans en Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (t.e.m 31/12/2025) als Science Policy Officer (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • gratis toegang tot de federale musea van de POD Wetenschapsbeleid via de BELSPO-kaart
  • allerlei sociale voordelen via de sociale dienst van de POD Wetenschapsbeleid
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel (Simon Bolivarlaan 30/1; 1000 Brussel)
 3. Je legt een interview af  bij de POD Wetenschapsbeleid (Simon Bolivarlaan 30/7; 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma.

De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u30)

Via een dossierbehandelingstest  worden volgende gedragsgerichte competenties gemeten:

 • informatie integreren
 • Beslissen

 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden tussen 30/5/2024 en 7/6/2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 8 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u10)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond de tweede helft van juni 2024  (onder voorbehoud) bij de POD Wetenschapsbeleid.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in Stap 3: Specifieke screening - Interview.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 8 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 21/5/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels
 • POD Wetenschapsbeleid (BELSPO)
  WTCIII - Simon Bolivarlaan 30/7
  1000 Brussel