Adjunct-arts (m/v/x)

Landesamt Fuer Arbeitsbeschaffung

Auswahlcode

CNG24010

Sprache

Dutch

Diploma

Master

Vertragstyp

Contractueel

Function degree

A3

Type of recruitment

Externe rekrutering

Contract duration

Onbepaalde duur

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Work regimes

Deeltijds

Samenvatting

Jobinhoud

De adjunct-arts coördinator is bevoegd voor het assisteren van de arts coördinator en vervangt deze in geval van afwezigheid.

Daarnaast behoren de volgende opdrachten tot je takenpakket:

 • Je analyseert de reglementering en toetst deze aan de doelstellingen van de organisatie.
 • Je formuleert schriftelijk en mondeling advies over moeilijke dossiers op basis van de wetgeving, de rechtspraak en richtlijnen.
 • Je onderzoekt klachten tegen erkende artsen van de RVA en bepaalt of ze gerechtvaardigd zijn, rekening houdend met de regelgeving en deontologie.
 • Je analyseert het werk van erkende RVA-artsen om te bepalen wat door de organisatie kan worden betaald.
 • Je werkt mee aan de voorbereiding van reglementaire initiatieven, verfijnt werkmethodes en ontwikkelt nieuwe methodes. Je controleert hierbij de naleving van kwaliteitscriteria.
 • Je ziet toe op de vertrouwelijke behandeling van, de beschikbaarheid tot en de beveiligde toegang tot de dossiers.
 • Je geeft opleidingen over de materie aan erkende RVA-artsen en mensen in de organisatie.
 • Je stelt onderrichtingen op in eenvoudige taal.
 • Je neemt actief deel aan vergaderingen, werkgroepen en comités in de entiteiten en andere federale overheidsdiensten. Daarnaast geef je conferenties in het kader van congressen en seminaries.
 • Je neemt deel aan opleidingen, studiedagen en seminaries.
 • Je volgt de laatste legislatieve ontwikkelingen over de materie op en raadpleegt gespecialiseerde literatuur. Daarnaast verzeker je de kennisoverdracht van de materie binnen de organisatie.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

 

Er is 1 plaats bij de directie Werkloosheidsreglementering en Geschillen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) (Keizerslaan 7-9, 1000 Brussel)

De directie Werkloosheidsreglementering en Geschillen werkt samen met de beleidscel van de minister van Werk aan het opstellen van reglementaire teksten (wetten, koninklijke of ministeriële besluiten) rond de werkloosheidsreglementering.

De directie staat de sociale partners (vakbonden, werkgeversfederaties …) bij in hun adviesopdracht en is bevoegd voor het opstellen van  informatie- en werkinstrumenten over de werkloosheidsreglementering. Voorbeelden hiervan zijn administratieve onderrichtingen, rechtspraakfiches, type-beslissingen, infobladen, folders of syllabi. 

De directie ondersteunt de werkloosheidsbureaus en uitbetalingsinstellingen en behandelt enkele specifieke thema's zoals Europese terugbetalingen, stakingen, collectieve aanvragen vrijwilligerswerk of aanvragen tot ontheffing van schulden. Binnen de directie registreert men de gerechtelijke beroepen en beslist men welk gevolg wordt gegeven aan de vonnissen en arresten. Men schrijft conclusies en ontwerpen van verzoekschriften in beroep of voorzieningen in cassatie.

Daarnaast coördineert de directie Werkloosheidsreglementering en Geschillen het beleid rond de terugvorderingen van ten onrechte ontvangen uitkeringen. Ook het netwerk van artsen en advocaten die opdrachten voor de RVA vervullen, valt onder het beheer. 

De RVA is een Openbare Instelling voor Sociale Zekerheid (OISZ) en past de stelsels van de werkloosheidsverzekering, loopbaanonderbreking, tijdskrediet en controle toe. We zetten in op preventie, vergoeding, (her)inschakeling, verzoening privé- en beroepsleven, informatie en controle. De RVA hecht veel aandacht aan welzijn en inclusie op het werk. Met trots mochten we in 2022 de Best Practice Award in de wacht slepen voor onze sensibiliseringscampagne rond inclusie.  

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Ben je in het bezit van een masterdiploma in de geneeskunde?
 • Behoor je tot de Orde der artsen en heb je een RIZIV-nummer?
 • Beschik je over een sterk analytisch vermogen?
 • Kan je anderen overtuigen en knopen doorhakken?
 • Blijf je graag mee met de laatste ontwikkelingen binnen je domein?

Is het antwoord op bovenstaande vragen ja? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken!

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. Je legt een interview af met een gevalstudie bij RVA (Trapstraat 38, 1000 Brussel) .
 3. Wij screenen je certificaat van inschrijving bij de Orde der Geneesheren en of je in bezit bent van een RIZIV-nummer.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde voor een tewerkstelling van 1 dag/week: € 13.210, 44  (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • Tewerkstelling van gemiddeld 1 dag per week.
  • mogelijkheid tot telewerk 
  • 6 dagen verlof/jaar voor een tewerkstelling van 1 dag per week + compensatiedagen 
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

De adjunct-arts coördinator is bevoegd voor het assisteren van de arts coördinator en vervangt deze in geval van afwezigheid.

Daarnaast behoren de volgende opdrachten tot je takenpakket:

 • Je analyseert de reglementering en toetst deze aan de doelstellingen van de organisatie.
 • Je formuleert schriftelijk en mondeling advies over moeilijke dossiers op basis van de wetgeving, de rechtspraak en richtlijnen.
 • Je onderzoekt klachten tegen erkende artsen van de RVA en bepaalt of ze gerechtvaardigd zijn, rekening houdend met de regelgeving en deontologie.
 • Je analyseert het werk van erkende RVA-artsen om te bepalen wat door de organisatie kan worden betaald.
 • Je werkt mee aan de voorbereiding van reglementaire initiatieven, verfijnt werkmethodes en ontwikkelt nieuwe methodes. Je controleert hierbij de naleving van kwaliteitscriteria.
 • Je ziet toe op de vertrouwelijke behandeling van, de beschikbaarheid tot en de beveiligde toegang tot de dossiers.
 • Je geeft opleidingen over de materie aan erkende RVA-artsen en mensen in de organisatie.
 • Je stelt onderrichtingen op in eenvoudige taal.
 • Je neemt actief deel aan vergaderingen, werkgroepen en comités in de entiteiten en andere federale overheidsdiensten. Daarnaast geef je conferenties in het kader van congressen en seminaries.
 • Je neemt deel aan opleidingen, studiedagen en seminaries.
 • Je volgt de laatste legislatieve ontwikkelingen over de materie op en raadpleegt gespecialiseerde literatuur. Daarnaast verzeker je de kennisoverdracht van de materie binnen de organisatie.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

 

Er is 1 plaats bij de directie Werkloosheidsreglementering en Geschillen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) (Keizerslaan 7-9, 1000 Brussel)

De directie Werkloosheidsreglementering en Geschillen werkt samen met de beleidscel van de minister van Werk aan het opstellen van reglementaire teksten (wetten, koninklijke of ministeriële besluiten) rond de werkloosheidsreglementering.

De directie staat de sociale partners (vakbonden, werkgeversfederaties …) bij in hun adviesopdracht en is bevoegd voor het opstellen van  informatie- en werkinstrumenten over de werkloosheidsreglementering. Voorbeelden hiervan zijn administratieve onderrichtingen, rechtspraakfiches, type-beslissingen, infobladen, folders of syllabi. 

De directie ondersteunt de werkloosheidsbureaus en uitbetalingsinstellingen en behandelt enkele specifieke thema's zoals Europese terugbetalingen, stakingen, collectieve aanvragen vrijwilligerswerk of aanvragen tot ontheffing van schulden. Binnen de directie registreert men de gerechtelijke beroepen en beslist men welk gevolg wordt gegeven aan de vonnissen en arresten. Men schrijft conclusies en ontwerpen van verzoekschriften in beroep of voorzieningen in cassatie.

Daarnaast coördineert de directie Werkloosheidsreglementering en Geschillen het beleid rond de terugvorderingen van ten onrechte ontvangen uitkeringen. Ook het netwerk van artsen en advocaten die opdrachten voor de RVA vervullen, valt onder het beheer. 

De RVA is een Openbare Instelling voor Sociale Zekerheid (OISZ) en past de stelsels van de werkloosheidsverzekering, loopbaanonderbreking, tijdskrediet en controle toe. We zetten in op preventie, vergoeding, (her)inschakeling, verzoening privé- en beroepsleven, informatie en controle. De RVA hecht veel aandacht aan welzijn en inclusie op het werk. Met trots mochten we in 2022 de Best Practice Award in de wacht slepen voor onze sensibiliseringscampagne rond inclusie.  

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Beïnvloeden: Je hebt impact, onderhandelt om tot een win-win situatie te komen en kan een publiek overtuigen.
 • Ondersteunen: Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Schriftelijk communiceren: Je drukt je schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit.
 • Mondeling communiceren: Je drukt je mondeling op een duidelijke en begrijpelijke manier uit.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk en weegt harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Ervaring als controlearts is een pluspunt.
 • Kennis van het Frans is een troef aangezien je in een tweetalige omgeving terechtkomt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Ben je in het bezit van een masterdiploma in de geneeskunde?
 • Behoor je tot de Orde der artsen en heb je een RIZIV-nummer?
 • Beschik je over een sterk analytisch vermogen?
 • Kan je anderen overtuigen en knopen doorhakken?
 • Blijf je graag mee met de laatste ontwikkelingen binnen je domein?

Is het antwoord op bovenstaande vragen ja? Dan ben jij de kandidaat die we zoeken!

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van arts, uitgereikt overeenkomstig het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of diploma van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, vroeger afgeleverd en bekrachtigd overeenkomstig de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens
 • Aanstellingsvoorwaarde: Je bent ingeschreven bij de Orde der Artsen in België en je bent in het bezit van een RIZIV-nummer. Het bewijs hiervan stuur je  ons door via jobs.hrm@rva.be. 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 • Je kan ook deelnemen als je jouw diploma hebt behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van Arts (benaming van het gereglementeerde beroep) een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden - evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: Regulated professions by country, with competent authorities (europa.eu).

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als Adviseur (niveau A3) met de bijhorende weddeschaal NA31.

Loon

Minimum aanvangswedde voor een tewerkstelling van 1 dag/week: € 13.210, 44  (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • Tewerkstelling van gemiddeld 1 dag per week.
  • mogelijkheid tot telewerk 
  • 6 dagen verlof/jaar voor een tewerkstelling van 1 dag per week + compensatiedagen 
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. Je legt een interview af met een gevalstudie bij RVA (Trapstraat 38, 1000 Brussel) .
 3. Wij screenen je certificaat van inschrijving bij de Orde der Geneesheren en of je in bezit bent van een RIZIV-nummer.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - Interview met casus (+/- 1u + 40 minuten voorbereiding) - Hoofdbestuur RVA (Trapstraat 38, 1000 Brussel)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond maart-april 2024 (onder voorbehoud van wijziging).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in stap 2 - Interview met casus.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 11/03/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels