Werfopvolger HVAC/elektriciteit (m/v/x)

Landesamt Fuer Arbeitsbeschaffung

Auswahlcode

ANG24204

Sprache

Dutch

Diploma

 • Bachelor
 • Higher secondary

Vertragstyp

Statutair

Function degree

B

Type of recruitment

Externe rekrutering

Contract duration

Onbepaalde duur

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Work regimes

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil je graag je passies voor elektromechanica en administratie combineren? Ben je punctueel en heb je een oog voor veiligheid? Dan is deze functie ongetwijfeld de uitgelezen kans voor jou!

 

 

 • Je volgt de studie en uitvoering op van technische installaties bij investerings- en renovatieprojecten (HVAC installaties, liften, elektriciteit, sanitair,..).
 • Je coördineert studies en de werken in samenwerking met externe partners (studiebureau, aannemers).
 • Je volgt bestaande onderhoudscontracten op en kijkt het uitgevoerde onderhoud na.
 • Je stelt planningen en bestekken/prijsaanvragen op voor preventief en curatief onderhoud van technische installaties en controleert de uitvoering.
 • Je staat in voor het aanleveren van de nodige informatie op het vlak van veiligheid en wettelijke verplichtingen in het kader van de technische installaties in gebouwen en de uitbating ervan.
 • Je volgt aanvragen op, werkt deze technisch uit, schakelt aannemers in en volgt deze verder administratief en technisch op.
 • Je evalueert de technische kant van offertes, formuleert adviezen en aanbevelingen wat betreft de werken aan technische installaties die moeten uitgevoerd worden en ziet toe op de veiligheidsaspecten van de installaties.
 • Je bent verantwoordelijk voor de technische omkadering van een team van arbeiders.
 • Je koopt het nodige materiaal aan en controleert de beschikbare stock.

 

Je verplaatst je voor je functie regelmatig naar onze regionale kantoren.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats vacant bij de dienst Gebouwen van de directie Werken en Materieel.  De missie van deze directie is het realiseren en beheren van de materiële voorzieningen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

De dienst Gebouwen bestaat uit 3 teams:

 • team Administratie Gebouwen: afhandeling van prijsaanvragen, onderhoudscontracten van de technische installaties in de gebouwen, huurcontracten gebouwen, energiecontracten (elektriciteit, gas,...), het dossierbeheer van de ingenieurs en de administratieve opvolging van de projecten van de ingenieurs;
 • team Specialisten - Ingenieurs: planning en de uitvoering van de projecten en verantwoordelijk voor het preventief en curatief onderhoud van het vastgoedpatrimonium van de RVA;
 • team Ateliers: uitvoering van kleine onderhoudswerken, planning en aankoop van materieel, de loge o.a. onthaal en toezicht in de garage van de RVA en afvalverwerking.

De Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening is een Openbare Instelling voor Sociale Zekerheid (OISZ) en past de stelsels van de werkloosheidsverzekering, loopbaanonderbreking, tijdskrediet en controle toe. We zetten in op preventie, vergoeding, (her)inschakeling, verzoening privé- en beroepsleven, informatie en controle. De RVA hecht veel aandacht aan welzijn en inclusie op het werk. Met trots mochten we in 2022 de Best Practice Award in de wacht slepen voor onze sensibiliseringscampagne rond inclusie.

Ontdek wat onze collega's te vertellen hebben over werken bij de RVA.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je hoeft voor deze selectie maar 1 keer bij ons langs te komen. Je legt onderstaande testen af bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (Keizerslaan 7, 1000 Brussel):
  • Je legt een test af op computer.
  • Je legt een interview af met een gevalstudie.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 34.278,48 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en 12 dagen compensatieverlof
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Severine D'Hondt
  Stafmedewerker HR
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  02/515.44.30

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil je graag je passies voor elektromechanica en administratie combineren? Ben je punctueel en heb je een oog voor veiligheid? Dan is deze functie ongetwijfeld de uitgelezen kans voor jou!

 

 

 • Je volgt de studie en uitvoering op van technische installaties bij investerings- en renovatieprojecten (HVAC installaties, liften, elektriciteit, sanitair,..).
 • Je coördineert studies en de werken in samenwerking met externe partners (studiebureau, aannemers).
 • Je volgt bestaande onderhoudscontracten op en kijkt het uitgevoerde onderhoud na.
 • Je stelt planningen en bestekken/prijsaanvragen op voor preventief en curatief onderhoud van technische installaties en controleert de uitvoering.
 • Je staat in voor het aanleveren van de nodige informatie op het vlak van veiligheid en wettelijke verplichtingen in het kader van de technische installaties in gebouwen en de uitbating ervan.
 • Je volgt aanvragen op, werkt deze technisch uit, schakelt aannemers in en volgt deze verder administratief en technisch op.
 • Je evalueert de technische kant van offertes, formuleert adviezen en aanbevelingen wat betreft de werken aan technische installaties die moeten uitgevoerd worden en ziet toe op de veiligheidsaspecten van de installaties.
 • Je bent verantwoordelijk voor de technische omkadering van een team van arbeiders.
 • Je koopt het nodige materiaal aan en controleert de beschikbare stock.

 

Je verplaatst je voor je functie regelmatig naar onze regionale kantoren.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats vacant bij de dienst Gebouwen van de directie Werken en Materieel.  De missie van deze directie is het realiseren en beheren van de materiële voorzieningen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

De dienst Gebouwen bestaat uit 3 teams:

 • team Administratie Gebouwen: afhandeling van prijsaanvragen, onderhoudscontracten van de technische installaties in de gebouwen, huurcontracten gebouwen, energiecontracten (elektriciteit, gas,...), het dossierbeheer van de ingenieurs en de administratieve opvolging van de projecten van de ingenieurs;
 • team Specialisten - Ingenieurs: planning en de uitvoering van de projecten en verantwoordelijk voor het preventief en curatief onderhoud van het vastgoedpatrimonium van de RVA;
 • team Ateliers: uitvoering van kleine onderhoudswerken, planning en aankoop van materieel, de loge o.a. onthaal en toezicht in de garage van de RVA en afvalverwerking.

De Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening is een Openbare Instelling voor Sociale Zekerheid (OISZ) en past de stelsels van de werkloosheidsverzekering, loopbaanonderbreking, tijdskrediet en controle toe. We zetten in op preventie, vergoeding, (her)inschakeling, verzoening privé- en beroepsleven, informatie en controle. De RVA hecht veel aandacht aan welzijn en inclusie op het werk. Met trots mochten we in 2022 de Best Practice Award in de wacht slepen voor onze sensibiliseringscampagne rond inclusie.

Ontdek wat onze collega's te vertellen hebben over werken bij de RVA.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en je bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op.

Technische competenties

 • Goede kennis HVAC/elektriciteit
 • Mondelinge communicatie

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De competentie "goede kennis HVAC/elektriciteit" en je motivatie wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Frans aangezien je zal werken in een tweetalige omgeving.
 • Het is mooi meegenomen als je een rijbewijs B hebt.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma en vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

OPTIE 1 : Één van volgende diploma's, uitgereikt door een Belgische Hogeschool, behaald in een afdeling elektriciteit, elektronica of elektromechanica:

 • diploma van het korte type of van het hoger onderwijs van één cyclus (bv. gegradueerde, professionele bachelor, regent, HBO5)
 • diploma van technisch ingenieur.​

OPTIE 2 :

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur
 • Diploma van Bachelor Na Bachelor van tenminste 60 studiepunten uitgereikt door een universiteit of een hogeschool
 • Diploma van Graduaatsopleiding van het Hoger Beroepsonderwijs  van niveau 5 (afgekort HBO5) van tenminste 120 studiepunten uitgereikt door het Vlaamse Gemeenschap

EN

Minstens 1 jaar relevante professionele ervaring in het domein van HVAC en/of elektriciteit en meer specifiek met het uitvoeren van minstens 2 van volgende taken:

 • het onderhoud van installaties;
 • het opvolgen van de realisatie van installaties;
 • het opsporen van defecten en het herstellen van installaties;
 • het opmaken van technische verslagen.

OPTIE 3 :

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan (algemeen, technisch, beroepssecundair onderwijs, duaal leren, buitengewoon onderwijs)
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs (algemeen, technisch, beroepssecundair onderwijs, duaal leren, buitengewoon onderwijs) of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden
 • Beroepscertificeringen van niveau 3 of 4 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS, CFC of KDG)

EN

Minstens 2 jaar relevante professionele ervaring in het domein van HVAC en/of elektriciteit en meer specifiek met het uitvoeren van minstens 2 van volgende taken:

 • het onderhoud van installaties;
 • het opvolgen van de realisatie van installaties;
 • het opsporen van defecten en het herstellen van installaties;
 • het opmaken van technische verslagen.

 

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Indien je laatstejaarsstudent bent in een bacheloropleiding afdeling elektriciteit, elektronica of elektromechanica, dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 34.278,48 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en 12 dagen compensatieverlof
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. We screenen jouw ervaring.
 3. Je hoeft voor deze selectie maar 1 keer bij ons langs te komen. Je legt onderstaande testen af bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (Keizerslaan 7, 1000 Brussel):
  • Je legt een test af op computer.
  • Je legt een interview af met een gevalstudie.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC + interview met voorbereidingstijd (+/- 2u30)

Deze proef bestaat uit een geïnformatiseerde test (+/- 50 min.), een interview (+/- 60 min.) met voorbereidingstijd (40 min.). Deze testen zullen aaneensluitend plaatsvinden

Gelieve rekening te houden met de vooropgestelde timing en duurtijd van de proeven. Om organisatorische redenen is het mogelijk dat je enige wachttijd zal doormaken, voorzie dus voldoende tijd.

Via een geïnformatiseerde test (situationele beoordelingstest) worden volgende competenties gemeten:

 • informatie analyseren
 • problemen oplossen

 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek 'Competenties') overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Aan de hand van een aantal technische vragen zal er tijdens het interview gepeild worden naar de technische competentie 'goede kennis HVAC/elektriciteit' (zie rubriek 'Competenties'). Je krijgt voorafgaand aan het interview hiervoor voorbereidingstijd.  

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 55 punten op 110 behaalt voor het totaal van alle proeven én je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het interview met gevalsstudie.

Deze proef zal plaatsvinden van 13 tot 21 juni 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van Stap 3: Specifieke screening - PC + interview met voorbereidingstijd. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'motivatie' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. 

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 27/05/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Severine D'Hondt
  Stafmedewerker HR
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  02/515.44.30

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels