Instapkaart Penitentiair bewakingsassistent / Veiligheidsassistent / Detentiebegeleider (m/v/x)

FÖD Justiz

Auswahlcode

ANG24180

Sprache

Dutch

Diploma

Lower secondary

Vertragstyp

Statutair

Function degree

D

Type of recruitment

Externe rekrutering

Contract duration

Onbepaalde duur

Lieu de travail

0000 Nicht anwendbar

Work regimes

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Voor de job van penitentiair bewakingsassistent, veiligheidsassistent of detentiebegeleider moet je een diploma hoger secundair onderwijs hebben. 

Heb je dit diploma niet, dan kan je nog steeds penitentiair bewakingsassistent, veiligheidsassistent of detentiebegeleider voor de FOD Justitie worden, maar dan moet je eerst een instapkaart behalen. Die instapkaart toont aan dat je kan functioneren op het niveau van hoger secundair onderwijs en blijft geldig voor een periode van vijf jaar. Eenmaal je deze instapkaart behaald hebt, kan je solliciteren voor de job van penitentiair bewakingsassistent, veiligheidsassistent of detentiebegeleider.

 

Heb je wel minstens een diploma hoger secundair onderwijs? Voeg je diploma dan toe in je online cv, dan heb je vrijstelling voor deze proef en moet je je niet inschrijven voor deze proef.

Werkgever

Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) maakt deel uit van de FOD Justitie. België telt 38 penitentiaire inrichtingen, verdeeld over Vlaanderen, Wallonië en Brussel. 

Meer dan de helft van de gevangenissen zijn arresthuizen. Dat zijn inrichtingen voor mensen in voorhechtenis, in afwachting van hun definitieve straf. 

In andere inrichtingen (strafhuizen) zitten veroordeelden hun straf uit. In praktijk verblijven, wegens de overbevolking, in alle arresthuizen ook veroordeelden. 

Gevangenissen verschillen tevens volgens veiligheidsniveau. Men spreekt in dit verband van open, halfopen en gesloten instellingen.

Deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten als je geen diploma hoger secundair onderwijs hebt en je wenst deel te nemen aan de selectie van Penitentiair bewakingsassistent of  veiligheidsassistent of detentiebegeleider.

 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Indien je geslaagd bent voor de instapkaart, kan je je nadien inschrijven voor de testen van de selectie Penitentiair bewakingsassistent, VA of DB

Wie contacteren?

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Voor de job van penitentiair bewakingsassistent, veiligheidsassistent of detentiebegeleider moet je een diploma hoger secundair onderwijs hebben. 

Heb je dit diploma niet, dan kan je nog steeds penitentiair bewakingsassistent, veiligheidsassistent of detentiebegeleider voor de FOD Justitie worden, maar dan moet je eerst een instapkaart behalen. Die instapkaart toont aan dat je kan functioneren op het niveau van hoger secundair onderwijs en blijft geldig voor een periode van vijf jaar. Eenmaal je deze instapkaart behaald hebt, kan je solliciteren voor de job van penitentiair bewakingsassistent, veiligheidsassistent of detentiebegeleider.

 

Heb je wel minstens een diploma hoger secundair onderwijs? Voeg je diploma dan toe in je online cv, dan heb je vrijstelling voor deze proef en moet je je niet inschrijven voor deze proef.

Werkgever

Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) maakt deel uit van de FOD Justitie. België telt 38 penitentiaire inrichtingen, verdeeld over Vlaanderen, Wallonië en Brussel. 

Meer dan de helft van de gevangenissen zijn arresthuizen. Dat zijn inrichtingen voor mensen in voorhechtenis, in afwachting van hun definitieve straf. 

In andere inrichtingen (strafhuizen) zitten veroordeelden hun straf uit. In praktijk verblijven, wegens de overbevolking, in alle arresthuizen ook veroordeelden. 

Gevangenissen verschillen tevens volgens veiligheidsniveau. Men spreekt in dit verband van open, halfopen en gesloten instellingen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie behandelen: Je zoekt, verwerkt en geeft correct grote hoeveelheden gegevens weer binnen de beschikbare termijn.
 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Werk structureren: Je structureert je eigen werk door prioriteiten te stellen en je voert een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Redeneervaardigheden

 • Abstracte redeneervaardigheden: je bent in staat regels af te leiden uit abstracte informatie en kan deze toepassen op nieuwe informatie.

Deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten als je geen diploma hoger secundair onderwijs hebt en je wenst deel te nemen aan de selectie van Penitentiair bewakingsassistent of  veiligheidsassistent of detentiebegeleider.

 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Aanbod

Indien je geslaagd bent voor de instapkaart, kan je je nadien inschrijven voor de testen van de selectie Penitentiair bewakingsassistent, VA of DB

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn 
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
 • ten minste 18 jaar oud zijn

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Screening van deelnemingsvoorwaarden

Enkel kandidaten die geen diploma hoger secundair onderwijs hebben zullen worden toegelaten tot de instapkaartproef. De automatische screening gebeurt op basis van het online-cv. 

Vrijstelling instapkaartproef 
Als je een diploma niveau A (master), B (bachelor) of C (hoger secundair) hebt, ben je vrijgesteld van deze proef.

Instapkaartproef: Specifieke screening - PC (+/- 2u30)

Aan de hand van een aantal reeksen met figuren wordt je abstract redeneervermogen gemeten. 
Via een situationele test gaan we na of je over de nodige competenties beschikt. 

Je dient op elke test ten minste 50 op 100 te behalen en in het totaal minimum 50 op 100. 

Je kunt de testen inoefenen via deze link.

De proef zal plaatsvinden in de loop van half april tot eind oktober 2024 (planning onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in ‘mijn dossier’ kan je zelf online inschrijven voor het event. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomententen de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Na ontvangst van het resultaat van deze selectietest kunt u binnen 2 maanden een schriftelijk rapport aanvragen

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je behaalt de instapkaart niveau C voor de job van penitentiair bewakingsassistent met een geldigheidsduur van vijf jaar. 
Zodra je geslaagd bent, kan je deelnemen aan de selectie van Penitentiair bewakingsassistent, detentiebegeleider of veiligheidsassistent op de website werkenvoorbe. Het is van het grootste belang dat u regelmatig op de website van werkenvoor.be kijkt om te zien of er vacatures zijn voor de functie van penitentiair bewakingsassistent, detentiebegeleider of veligheidsassistent. Het slagen voor het examen van de instapkaart is een afzonderlijke procedure van die voor de functie van penitentiair bewakingsassistent, DB of VA

 

Indien je niet geslaagd bent, kan je niet meer deelnemen aan deze instapkaart (ANG24180). Wanneer er een nieuwe procedure wordt gepubliceerd (na ongeveer 6 maand) kan je opnieuw proberen deelnemen. 

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 31 oktober 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. . We screenen je diploma  dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Solliciteren?

 • Lees de volledige functiebeschrijving
 • Check de deelnemingsvoorwaarden
 • Vervolledig je online cv en laad je diploma’s op
 • Solliciteer ten laatste op 31/10/2024
 • Je kan niet solliciteren per e-mail

To apply

Gelijke kansen voor iedereen!

De federale overheid wil de diversiteit van de maatschappij weerspiegelen en streeft naar inclusie door iedereen de kans geven hun potentieel te verwezenlijken.

Ontdek onze initiatieven inzake gelijke kansen en toegang tot werk.

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kan je vragen om een redelijke aanpassing van onze selectieprocedure zodat ook jij je talenten kan tonen.

Meet your future colleagues

Al onze getuigenissen
 • Porträt Ismael
  Wenn es jemanden gibt, auf den ich irgendeinen Einfluss hatte, ist meine Karriere erfolgreich.
  Ismael
  Technischer Experte für den Strafvollzug
  -
  FOD Justitie
  More about Ismael