Jurist (m/v/x)

Die Föderalagentur für Berufsrisike

Auswahlcode

ANG24093

Sprache

Dutch

Diploma

Master

Vertragstyp

Statutair

Function degree

A1

Type of recruitment

Externe rekrutering

Contract duration

Onbepaalde duur

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Work regimes

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

 

Zet je graag je tanden in uiteenlopende juridische vraagstukken? Heb je interesse voor alles rond Sociale Zekerheid?
Werk je graag zelfstandig en wil je initiatief nemen?
Dan vind je bij Fedris een match als jurist (juridisch adviseur) inzake arbeidsongevallen!

Hoe ziet jouw job eruit?

Je ondersteunt je collega’s om beslissingen in arbeidsongevallendossiers juridisch correct te onderbouwen.  Denk hierbij onder meer aan thema’s omtrent vergoedingen van arbeidsongevallen zoals verjaringstermijnen, weigeringen, internationale regelgeving, …

Welke taken worden je toegekend?

 • Je zet een juridisch kader op waarbinnen je collega dossierbeheerders kunnen werken.
 • Je verleent juridisch advies over de toepassing en interpretatie van de wetgeving.
 • Je volgt evoluties in de rechtspraak op.
 • Je evalueert de regelgeving kritisch en formuleert voorstellen tot verbeteringen. Je werkt mee aan het voorbereiden en opmaken van reglementaire teksten (wetsvoorstellen, ontwerp-Kb’s, opvolgen van de procedure voor de Raad van State). Je ontwikkelt juridische werkinstrumenten (instructies, syllabi, modelbeslissingen, …)
 • Je verleent medewerking aan de cel geschillen van onze juridische dienst bij dossiers in betwisting.
 • Je werkt mee aan projecten om het dossierbeheer beter af te stemmen op de evoluties in de regelgeving en in het werkdomein.

Hoe je je job concreet invult, kan je in grote mate zelf bepalen aangezien het om een nieuwe functie gaat. Uiteraard kan je rekenen op de nodige coaching en opleiding om je met succes in te werken in je functie.

Werkgever

Er is 1 vacante plaats bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) (Sterrenkundelaan1, 1210 Brussel

FEDRIS is een openbare Instelling van Sociale Zekerheid die instaat voor de bescherming van de rechten van personen getroffen door een arbeidsongeval of een beroepsziekte. Fedris draagt actief bij tot de bescherming en bevordering van de gezondheid van de werknemers op de werkplek op het gebied van preventie, passende vergoeding van arbeidsgerelateerde schade, beroepsmatige re-integratie en de controle op de juiste toepassing van de wet op de beroepsrisico's. 

Neem zeker een kijkje op onze website voor meer info:  www.fedris.be 

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. We screenen jouw ervaring (enkel voor de houders van een buitenlands diploma rechten met een geldige algemene gelijkwaardigheid).
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel (Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel). Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet afzonderlijk georganiseerd worden, maar op hetzelfde moment als het interview.
 4. Je legt een interview af (en een test op computer, indien deze niet als tussenstap werd georganiseerd) bij Fedris (Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel). 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11 .

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-urenweek
  • mogelijkheid tot telewerk
  • kinderopvang tijdens de schoolvakanties
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
  • minimum 26 dagen verlof per kalenderjaar
  • 12 dagen compensatieverlof per kalenderjaar als forfaitaire compensatie voor elke bijkomende prestatie door het personeelslid tijdens de normale werkuren
  • gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een eigen laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • maaltijdcheques

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

 

Zet je graag je tanden in uiteenlopende juridische vraagstukken? Heb je interesse voor alles rond Sociale Zekerheid?
Werk je graag zelfstandig en wil je initiatief nemen?
Dan vind je bij Fedris een match als jurist (juridisch adviseur) inzake arbeidsongevallen!

Hoe ziet jouw job eruit?

Je ondersteunt je collega’s om beslissingen in arbeidsongevallendossiers juridisch correct te onderbouwen.  Denk hierbij onder meer aan thema’s omtrent vergoedingen van arbeidsongevallen zoals verjaringstermijnen, weigeringen, internationale regelgeving, …

Welke taken worden je toegekend?

 • Je zet een juridisch kader op waarbinnen je collega dossierbeheerders kunnen werken.
 • Je verleent juridisch advies over de toepassing en interpretatie van de wetgeving.
 • Je volgt evoluties in de rechtspraak op.
 • Je evalueert de regelgeving kritisch en formuleert voorstellen tot verbeteringen. Je werkt mee aan het voorbereiden en opmaken van reglementaire teksten (wetsvoorstellen, ontwerp-Kb’s, opvolgen van de procedure voor de Raad van State). Je ontwikkelt juridische werkinstrumenten (instructies, syllabi, modelbeslissingen, …)
 • Je verleent medewerking aan de cel geschillen van onze juridische dienst bij dossiers in betwisting.
 • Je werkt mee aan projecten om het dossierbeheer beter af te stemmen op de evoluties in de regelgeving en in het werkdomein.

Hoe je je job concreet invult, kan je in grote mate zelf bepalen aangezien het om een nieuwe functie gaat. Uiteraard kan je rekenen op de nodige coaching en opleiding om je met succes in te werken in je functie.

Werkgever

Er is 1 vacante plaats bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) (Sterrenkundelaan1, 1210 Brussel

FEDRIS is een openbare Instelling van Sociale Zekerheid die instaat voor de bescherming van de rechten van personen getroffen door een arbeidsongeval of een beroepsziekte. Fedris draagt actief bij tot de bescherming en bevordering van de gezondheid van de werknemers op de werkplek op het gebied van preventie, passende vergoeding van arbeidsgerelateerde schade, beroepsmatige re-integratie en de controle op de juiste toepassing van de wet op de beroepsrisico's. 

Neem zeker een kijkje op onze website voor meer info:  www.fedris.be 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hun een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Adviseren: Je geeft advies aan jouw gesprekspartners en je bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van
  jouw expertise.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

 

Niet vereist, wel een troef

 • Vermits we in een tweetalige omgeving werken, is de kennis van het Frans een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. In deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermeld staan dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig. Opgelet: voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Voor kandidaten met een Belgisch diploma rechten is er geen ervaring vereist.
 • Voor de houders van een buitenlands diploma rechten met een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving vereist.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Vul je online-cv volledig in het Nederlands in onder de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11 .

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-urenweek
  • mogelijkheid tot telewerk
  • kinderopvang tijdens de schoolvakanties
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
  • minimum 26 dagen verlof per kalenderjaar
  • 12 dagen compensatieverlof per kalenderjaar als forfaitaire compensatie voor elke bijkomende prestatie door het personeelslid tijdens de normale werkuren
  • gesloten tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een eigen laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
  • maaltijdcheques

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking

Je wordt benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. We screenen jouw ervaring (enkel voor de houders van een buitenlands diploma rechten met een geldige algemene gelijkwaardigheid).
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel (Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel). Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet afzonderlijk georganiseerd worden, maar op hetzelfde moment als het interview.
 4. Je legt een interview af (en een test op computer, indien deze niet als tussenstap werd georganiseerd) bij Fedris (Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel). 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”). Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Enkel in het geval van een buitenlands diploma.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt, voor de buitenlandse diploma’s. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extra's” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1 uur en 15 minuten)

Of deze stap wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties of redeneervaardigheden gemeten:

 • informatie analyseren
 • beslissen
 • adviseren

 

Indien deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zal deze plaatsvinden in de laatste week van de maand maart 2024 (onder voorbehoud) bij FOD BOSA (Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor de test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

 

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/-  1 uur) en eventuele PC-Proef (+/- 1 uur en 15 minuten)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal stap 4 plaatsvinden tussen 18 en 26 april 2024 (onder voorbehoud) bij Fedris (Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel). In deze situatie ben je geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor stap 4 'specifieke screening - interview'

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal stap 4 plaatsvinden van 27 tot 29 maart 2024 (onder voorbehoud) bij Fedris (Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel). In deze situatie leg je voorafgaand aan OF volgend op het interview de PC-proef af. Meer info over deze PC-proef vind je onder bovenstaande rubriek 'Stap 3: specifieke screening - PC'. In deze situatie ben je geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 haalt voor de 'specifieke screening - interview' en als je ten minste een score van 55 punten op 110 behaald voor het totaal van de 'specifieke screening - interview' en  de PC-proef samen. (De pc-gestuurde proef staat op 10 punten, voor deze proef is geen minimum te behalen score vereist)

 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van stap 4. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 11 maart 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de selectie.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Meet your future colleagues

Al onze getuigenissen
 • Porträt Jean-Christophe Pizzolon
  Durch den Kontakt mit den Unternehmen wird unsere Arbeit sehr konkret und wir fühlen uns stark eingebunden.
  Jean-Christophe Pizzolon
  Chemiker - Präventionsfachmann chemische Wirkstoffe
  -
  Die Föderalagentur für Berufsrisike
  More about Jean-Christophe Pizzolon