Data-analist voor de dienst Gegevensbeheer Douane en Accijnzen (m/v/x)

FÖD Finanzen

Auswahlcode

ANG23205

Sprache

Dutch

Diploma

Bachelor

Vertragstyp

Statutair

Function degree

B

Type of recruitment

 • Interne markt
 • Externe rekrutering

Contract duration

Onbepaalde duur

Lieu de travail

1000 Bruxelles

Work regimes

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Je behandelt zelfstandig niet-gestandaardiseerde informatieverzoeken

 • Je maakt de vertaalslag van een specifieke vraag om inlichtingen naar een concrete rapportering op maat van de interne of externe klant.
 • Je integreert hiervoor de relevante data uit diverse SQL-databanken en webtoepassingen.
 • Je licht de aangewende gegevensbronnen en instrumenten, de gehanteerde werkwijze of berekeningsmethode en het aangeboden resultaat op een heldere manier toe.

Je bewaakt de effectiviteit en efficiëntie van de rapportering

 • Je integreert nieuwe gegevensbronnen en transformeert de beschikbare data tot werkbare  (onderzoeks)informatie, bijvoorbeeld in het kader van de ad hoc verzoeken om inlichtingen.
 • Je helpt om geautomatiseerde procedures te ontwikkelen, die een systematische rapportering faciliteren.
 • Je evalueert continu de integriteit en optimaliseert de kwaliteit van de aangewende gegevensbronnen, bijvoorbeeld van de geregistreerde controleopdrachten en -resultaten.
 • Je documenteert de beschikbare gegevensbronnen, de geautomatiseerde procedures en de bewezen analyse- of berekeningsmethodes.

Je communiceert op een professionele manier aan alle betrokken stakeholders

 • Je verleent intern en extern technisch advies over de beschikbare gegevensbronnen, rekening houdende met de professionele context van de klant.
 • Je deelt de gewenste informatie op een professionele manier mee aan de interne of externe klanten.
 • Je gaat steeds op een integere wijze om met de privacygevoelige data.
 • Je beantwoordt de vragen en de klachten van interne of externe klanten.
 • Je neemt deel aan overlegmomenten, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de interne en externe initiatieven voor uitwisseling van gegevens en/of informatie.

Je specialiseert je als gegevensbeheerder

 • Je verwerft een doorgedreven inzicht in één of meerdere actuele kennisdomeinen: onder meer de aangiftes (bijv. het Enig Document en het elektronisch administratief document), de controleopdrachten en -resultaten (bijv. de aangiftegebonden feedback) en de vergunningen (bijv. de vergunningen douane-entrepot en energieproducten en elektriciteit) inzake Douane en Accijnzen.
 • Je specialiseert je in één of meerdere nieuwe databanken die de komende jaren worden uitgerold, waaronder deze gerelateerd aan projecten als IDMS ALL, AES en MyCustoms. Dit laatste project zal het proces controle eerste lijn end-to-end digitaliseren.
 • Je verwerft expertise in onze belangrijkste activiteiten en streeft erna om de gehanteerde werkwijze steeds verder te optimaliseren. Dit stelt je bijvoorbeeld in staat om de niet-gestandaardiseerde vragen om rapportering, over een veelheid van beschikbare bronnen, van de interne en de externe klant volledig zelfstandig af te handelen.
 • Je houdt je technische en fiscale kennis up-to-date en volgt de evoluties in je vakgebied op, door zelfstudie en door het volgen van interne cursussen: onder meer het Douanewetboek van de Unie (DWU), de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen (AWDA), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de werking en ontwikkeling van webtoepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (bijv. PLDA).

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 plaatsen (NL of FR) bij de dienst Gegevensbeheer, een dienst die deel uitmaakt van het departement Informatiemanagement, van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) van de FOD Financiën (North Galaxy, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel).

De dienst Gegevensbeheer stelt zich tot doel om op middellange termijn uit te groeien tot het expertisecentrum van de AAD&A inzake rapportering. Twee afdelingen, met name Ad-hoc rapportering en BI werken nauwgezet samen om deze visie te verwezenlijken, meer bepaald door de bestaande interne rapportering allereerst verder uit te werken en daarnaast een betrouwbare, gecentraliseerde externe rapportering te ontwikkelen.

Intussen vervult de dienst Gegevensbeheer alvast een sleutelrol inzake rapportering, door de incidentele en de systematische informatiebehoeften van de AAD&A en haar (inter)nationale partners (onder meer de Europese Commissie, de FOD Economie en het parket) op een kwalitatieve, technische wijze te ondersteunen. Belangrijke verwezenlijkingen van deze dienst zijn onder meer de ontwikkelde instrumenten voor het incidenteel of regelmatig aanbieden van (onderzoeks)informatie op maat en voor de geautomatiseerde berekening van de strategische prestatiemeting en van de operationele werklastmeting. Verder stelt de dienst aangifterapporten voor economische operatoren ter beschikking via MyMinfin.

Om haar stakeholders een antwoord op maat aan te bieden, doet de dienst Gegevensbeheer onder meer beroep op de bestaande intranetsites in eigen beheer, op de webtoepassingen van de AAD&A (onder meer de toepassingen van het Meerjarig Strategisch Plan, of het MASP-programma) en zelfs op externe gegevensbronnen. De medewerkers van de dienst Gegevensbeheer spreken hiertoe zowel de MariaDB/MySQL-databanken in eigen beheer, als de DB2-referentiedatabanken, via SQL-query’s aan. De uitvoering van deze opdracht wordt, waar mogelijk, gekenmerkt door een doorgedreven zin voor automatisering, maar eveneens door het gebruik van innoverende technieken en instrumenten. De operationalisering van de rapportering via de beschikbare SAS-tools kan daarom als één van de belangrijkste uitdagingen van de dienst Gegevensbeheer aangeduid worden.

De AAD&A bevordert de internationale handel en verzekert de veiligheid van de burgers, door de buitengrenzen te controleren en door de veiligheid van de handelsstromen te verzekeren. Daarnaast bewaakt de AAD&A eveneens de financiële belangen van de Europese Unie, door de invoerrechten, de accijnzen en de BTW bij invoer te controleren en te innen.

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • een organisatie die veel belang hecht aan haar vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit,…
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Ofwel ben je in het bezit van een bachelordiploma, of je gaat dit binnenkort behalen 
 • Ofwel ben je benoemd op niveau B
 • Je bent klant- en resultaatgericht
 • Een goede kennis van het Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.
 2. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 3. Je legt een online interview af (via Teams).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als financieel deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 33.606,32 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Je loon varieert naargelang je persoonlijke situatie en relevante opgedane beroepservaring. Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
  • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
  • indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
  • de meeste diensten zijn gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • vakantiegeld en eindejaarspremie
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring
   • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
   • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
   • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

 • Call Center Dienst Wervingen
  Contactpersoon Werkenvoor.be
  FOD Financiën
  02 572 57 71

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Je behandelt zelfstandig niet-gestandaardiseerde informatieverzoeken

 • Je maakt de vertaalslag van een specifieke vraag om inlichtingen naar een concrete rapportering op maat van de interne of externe klant.
 • Je integreert hiervoor de relevante data uit diverse SQL-databanken en webtoepassingen.
 • Je licht de aangewende gegevensbronnen en instrumenten, de gehanteerde werkwijze of berekeningsmethode en het aangeboden resultaat op een heldere manier toe.

Je bewaakt de effectiviteit en efficiëntie van de rapportering

 • Je integreert nieuwe gegevensbronnen en transformeert de beschikbare data tot werkbare  (onderzoeks)informatie, bijvoorbeeld in het kader van de ad hoc verzoeken om inlichtingen.
 • Je helpt om geautomatiseerde procedures te ontwikkelen, die een systematische rapportering faciliteren.
 • Je evalueert continu de integriteit en optimaliseert de kwaliteit van de aangewende gegevensbronnen, bijvoorbeeld van de geregistreerde controleopdrachten en -resultaten.
 • Je documenteert de beschikbare gegevensbronnen, de geautomatiseerde procedures en de bewezen analyse- of berekeningsmethodes.

Je communiceert op een professionele manier aan alle betrokken stakeholders

 • Je verleent intern en extern technisch advies over de beschikbare gegevensbronnen, rekening houdende met de professionele context van de klant.
 • Je deelt de gewenste informatie op een professionele manier mee aan de interne of externe klanten.
 • Je gaat steeds op een integere wijze om met de privacygevoelige data.
 • Je beantwoordt de vragen en de klachten van interne of externe klanten.
 • Je neemt deel aan overlegmomenten, bijvoorbeeld ter ondersteuning van de interne en externe initiatieven voor uitwisseling van gegevens en/of informatie.

Je specialiseert je als gegevensbeheerder

 • Je verwerft een doorgedreven inzicht in één of meerdere actuele kennisdomeinen: onder meer de aangiftes (bijv. het Enig Document en het elektronisch administratief document), de controleopdrachten en -resultaten (bijv. de aangiftegebonden feedback) en de vergunningen (bijv. de vergunningen douane-entrepot en energieproducten en elektriciteit) inzake Douane en Accijnzen.
 • Je specialiseert je in één of meerdere nieuwe databanken die de komende jaren worden uitgerold, waaronder deze gerelateerd aan projecten als IDMS ALL, AES en MyCustoms. Dit laatste project zal het proces controle eerste lijn end-to-end digitaliseren.
 • Je verwerft expertise in onze belangrijkste activiteiten en streeft erna om de gehanteerde werkwijze steeds verder te optimaliseren. Dit stelt je bijvoorbeeld in staat om de niet-gestandaardiseerde vragen om rapportering, over een veelheid van beschikbare bronnen, van de interne en de externe klant volledig zelfstandig af te handelen.
 • Je houdt je technische en fiscale kennis up-to-date en volgt de evoluties in je vakgebied op, door zelfstudie en door het volgen van interne cursussen: onder meer het Douanewetboek van de Unie (DWU), de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen (AWDA), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de werking en ontwikkeling van webtoepassingen van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (bijv. PLDA).

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 plaatsen (NL of FR) bij de dienst Gegevensbeheer, een dienst die deel uitmaakt van het departement Informatiemanagement, van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) van de FOD Financiën (North Galaxy, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel).

De dienst Gegevensbeheer stelt zich tot doel om op middellange termijn uit te groeien tot het expertisecentrum van de AAD&A inzake rapportering. Twee afdelingen, met name Ad-hoc rapportering en BI werken nauwgezet samen om deze visie te verwezenlijken, meer bepaald door de bestaande interne rapportering allereerst verder uit te werken en daarnaast een betrouwbare, gecentraliseerde externe rapportering te ontwikkelen.

Intussen vervult de dienst Gegevensbeheer alvast een sleutelrol inzake rapportering, door de incidentele en de systematische informatiebehoeften van de AAD&A en haar (inter)nationale partners (onder meer de Europese Commissie, de FOD Economie en het parket) op een kwalitatieve, technische wijze te ondersteunen. Belangrijke verwezenlijkingen van deze dienst zijn onder meer de ontwikkelde instrumenten voor het incidenteel of regelmatig aanbieden van (onderzoeks)informatie op maat en voor de geautomatiseerde berekening van de strategische prestatiemeting en van de operationele werklastmeting. Verder stelt de dienst aangifterapporten voor economische operatoren ter beschikking via MyMinfin.

Om haar stakeholders een antwoord op maat aan te bieden, doet de dienst Gegevensbeheer onder meer beroep op de bestaande intranetsites in eigen beheer, op de webtoepassingen van de AAD&A (onder meer de toepassingen van het Meerjarig Strategisch Plan, of het MASP-programma) en zelfs op externe gegevensbronnen. De medewerkers van de dienst Gegevensbeheer spreken hiertoe zowel de MariaDB/MySQL-databanken in eigen beheer, als de DB2-referentiedatabanken, via SQL-query’s aan. De uitvoering van deze opdracht wordt, waar mogelijk, gekenmerkt door een doorgedreven zin voor automatisering, maar eveneens door het gebruik van innoverende technieken en instrumenten. De operationalisering van de rapportering via de beschikbare SAS-tools kan daarom als één van de belangrijkste uitdagingen van de dienst Gegevensbeheer aangeduid worden.

De AAD&A bevordert de internationale handel en verzekert de veiligheid van de burgers, door de buitengrenzen te controleren en door de veiligheid van de handelsstromen te verzekeren. Daarnaast bewaakt de AAD&A eveneens de financiële belangen van de Europese Unie, door de invoerrechten, de accijnzen en de BTW bij invoer te controleren en te innen.

De FOD Financiën staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in België. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD Financiën elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.

Maar de FOD Financiën is zoveel meer dan belastingen. Het is:

 • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;
 • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;
 • een organisatie die veel belang hecht aan haar vier kernwaarden: gedreven, correct, integer en dienstbaar;
 • een vat vol carrièremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit,…
 • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van het gebruik en beheer van relationele databases (zoals DB2, MySQL, MariaDB).

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt zwaarder door in de eindscore. Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een gebruikerskennis van een SAS-toepassing, bijvoorbeeld SAS Enterprise Guide, SAS Visual Analytics of SAS Viya.

 • Je hebt een gebruikerskennis van de programmeertaal Python.

 • Je hebt een affiniteit met de vermelde informaticatechnische opdrachten, of je bent bereid om op korte termijn een grondige kennis en vaardigheden te verwerven.

 • Je schrikt er niet van terug om je spontaan mondeling en schriftelijk in een andere landstaal uit te drukken. In functie van je tewerkstelling op een centraal departement, heb je met andere woorden een goede actieve kennis van een andere landstaal, in het bijzonder van het Frans.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Ofwel ben je in het bezit van een bachelordiploma, of je gaat dit binnenkort behalen 
 • Ofwel ben je benoemd op niveau B
 • Je bent klant- en resultaatgericht
 • Een goede kennis van het Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van niveau B kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau B
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau B en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Ben je Nederlandstalig beroepsmilitair?

De openstaande functie is van niveau B. Je moet dus:

 • je attest van je carrière als beroepsmilitair opladen in het onderdeel ‘Diploma’ in jouw online account.
 • vanaf je inschrijving de persoon contacteren die vermeld wordt in de rubriek ‘contactpersoon procedure’, om je gelijkwaardigheid van niveau te bepalen

In dit geval hoef je niet te voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (5/06/2023) niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Statuut en Graad

Je wordt aangeworven als financieel deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 33.606,32 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Je loon varieert naargelang je persoonlijke situatie en relevante opgedane beroepservaring. Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 26 jaarlijkse verlofdagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze van uurregeling
  • mogelijkheid tot telewerk en/of satellietwerk
  • indien je al federaal ambtenaar bent, kan je maximaal de jaarlijkse verlofdagen van één volledig jaar overdragen. De verlofdagen van het lopende jaar (pro rata) kan je behouden
  • de meeste diensten zijn gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • vakantiegeld en eindejaarspremie
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • mogelijkheid tot gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf en een voordelige hospitalisatieverzekering voor je gezinsleden
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
  • mogelijkheid tot valorisatie van relevante werkervaring
   • Wat de dienst- en geldelijke anciënniteit betreft, houdt de administratie automatisch rekening met je dienstjaren binnen de overheidssector.
   • Wat de geldelijke anciënniteit betreft kan rekening gehouden worden met de diensten gepresteerd in de privésector of als zelfstandige als de verworven ervaring relevant is voor de functie die je zal uitoefenen binnen de administratie.
   • De aanvraag om professionele ervaring uit de privésector of als zelfstandige te laten valoriseren, moet binnen de zes maanden na de indiensttreding worden ingediend. Daarna wordt dit door de bevoegde dienst geanalyseerd.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om benoemd te worden – op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Als je deelneemt op basis van jouw diploma, word je benoemd nadat je de stageperiode met succes hebt vervuld.

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Als je reeds werkt bij de rekruterende instelling en het art. 25 van het organiek reglement is niet van toepassing kan je op basis van je benoemingsbesluit deelnemen aan de selectie en zal je volgens de principes van mutatie de vacante kunnen functie opnemen. Als je werkt voor de rekruterende instelling en onder het toepassingsgebied van art. 25 van het organiek reglement valt (o.a. shift) kan je slechts worden benoemd na afloop van de voorziene periode waarin op grond van voormeld art. 25 van het organiek reglement geen mutatieaanvragen kunnen worden ingewilligd. Deze benoeming kan in dat geval slechts worden toegekend op voorwaarde dat de laureatenlijst nog geldig is na afloop van voormelde periode.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit.
 2. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 3. Je legt een online interview af (via Teams).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: screening van diploma en/of benoemingsbesluit

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma en/of benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 2u45)

Test 1: via een meerkeuzevragenlijst op pc wordt volgende technische competentie gemeten (+/- 1u15)

 • Je hebt een goede kennis van het gebruik en beheer van relationele databases (zoals DB2, MySQL, MariaDB).

Test 2: via een dossierbehandelingstest op pc worden volgende gedragsgerichte competenties gemeten (+/- 1u30)

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.

Een dossiertest is een test waarbij de kandidaat in een fictieve werkcontext wordt geplaatst die meestal verband houdt met het beheer van aanvragen/dossiers (subsidies, reglementen, ... ). Allereerst zullen de procedures en de verschillende regels die in het kader van dit werk moeten worden nageleefd worden uitgelegd. Na deze uitleg en de verschillende aangegeven richtlijnen, zal je dossiers/vragen ontvangen om te behandelen. Je moet dan de vragen beantwoorden, meestal in de vorm van meerkeuzevragen. De test is bedoeld om te kijken hoe jij de verstrekte informatie verwerkt en hoe jij je opstelt, hoe je beslissingen neemt en/of hoe je op basis van die informatie handelt. Wij raden je daarom aan de beschreven procedures aandachtig te lezen en je steeds te baseren op de verstrekte informatie (en niet op enige kennis/ervaring). De context waarin je wordt geplaatst zal fictief zijn: het is dus niet nodig of zelfs mogelijk je voor te bereiden op deze test.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden op vrijdag 23 juni 2023 (deze timing is onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Pas op: er wordt voor deze proef maar één mogelijk testmoment voorzien.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het totaal op deze twee testen. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Test 1 is gemeenschappelijk met test 1 van de 'Specifieke screening - PC' van de Nederlandstalige selectie ANG23228. Als je ook deelneemt aan die selectie, zal je deze test dus slechts 1 keer afleggen.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via infojobs@minfin.fed.be. 

Stap 3: Specifieke screening - Interview op afstand (+/- 45 minuten - via Teams)

Om praktische redenen wordt deze proef op afstand (via videocall) georganiseerd. Eén van onze medewerkers zal je via mail contacteren om de procedure toe te lichten. We gebruiken hiervoor het e-mailadres dat we terugvinden in je  online account. Gelieve dus je mailbox geregeld te raadplegen, ook je ongewenste mail/spam.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal wellicht plaatsvinden in de loop van juli 2023 (deze timing is onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van 'Stap 3 - Specifieke screening - Interview op afstand'. Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor het gedeelte 'motivatie' van 'Stap 3 - Specifieke screening - Interview op afstand' voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie. Op basis van je rangschikking kan je ook contractuele functies aangeboden krijgen.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die 4 jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn. Je wordt er enkel in opgenomen op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Overheidsdiensten die nog geen 3% van het quotum behalen, zijn verplicht eerst de kandidaten uit deze reserves te raadplegen.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met maandag 5/06/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma en/of benoemingsbesluit dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma en/of benoemingsbesluit opladen
Je kan je diploma en/of benoemingsbesluit in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen’). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de procedurecode van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden, vind je via deze link.

Voor meer uitleg over de scoring van onze testen kan je terecht op deze pagina.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

 • Call Center Dienst Wervingen
  Contactpersoon Werkenvoor.be
  FOD Financiën
  02 572 57 71

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels